Bestuurslid de Hr. D. v d Stelt is de nieuwe Natuurijsmeester van de vereniging.