Algemeen Reglement

Om het schaatsplezier op de baan te optimaliseren en de veiligheid van alle schaatsers te waarborgen, is het van belang de volgende regels in acht te nemen voordat u het ijsbaan-/evenementen terrein betreedt:

 • Bij het betreden van de ijsbaan-/evenementen terrein gaat men akkoord met dit reglement.
 • Het betreden van het ijsbaan-/evenementen terrein is op eigen risico.
 • Toegang tot de ijsbaan is alleen toegestaan met een geldig entreebewijs.
 • Door het betreden van het ijsbaan-/evenementen terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
 • Instructies van het baanpersoneel en/of instructeurs moeten altijd worden opgevolgd.
 • Het is strict verboden om vernielingen aan te richten aan de ijsbaan en overige faciliteiten op het evenementen terrein.
 • Laat geen rommel, kleding of schaatsbeschermers op het ijs achter.
 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Houdt rekening met de overige bezoekers en de omwonenden.
 • Het dragen van handschoenen wordt sterk aan geraden.

Wie zich niet aan de regels houdt wordt daarop aangesproken.

De bestuursleden van de ijsclub behouden zich het recht voor iemand de toegang tot de ijsbaan-/evenementen terrein te ontzeggen of te weigeren, zonder opgave van reden.

Bedankt voor uw medewerking.