Het bestuur

De bestuur van de ijsclub bestaat volledig uit vrijwilligers.

Van links naar rechts:
Dhr. C. van Wees, Dhr. A. de Groot, Dhr. J. van der Mey (voorzitter), Dhr. J. van Houten, Dhr. H.W. Blom (secretaris), Dhr. A. Koolhaas (niet op de foto).

De ereleden

Dhr. G. van Groningen (interim-penningmeester)
Dhr. Th. Verbeek