Het bestuur

Het bestuur van de ijsclub bestaat volledig uit vrijwilligers.

Het bestuur 2023. Van links naar rechts:
Rene van Maris (penningmeester), John van der Meij (voorzitter), Martijn Burgers, Albert de Groot, Dirk van der Stelt, John van Houten.
Aad Littooij en Henk Blom (secretaris). Niet op de foto: Cees van Wees.

Het bestuur 2021. Van links naar rechts:
Henk Blom (secretaris), John van der Meij (voorzitter), Albert de Groot, Aad Littooy, Arjan Koolhaas, Rene van Maris (penningmeester), John van Houten.
Niet op de foto: Kees van Wees, Martijn Burgers, Dirk van der Stelt, Gert van Groningen.

De ereleden

Dhr. G. van Groningen
Dhr. Th. Verbeek