Het bestuur

Het bestuur van de ijsclub bestaat volledig uit vrijwilligers.

Van links naar rechts:
Henk Blom (secretaris), John van der Meij (voorzitter), Albert de Groot, Aad Littooy, Arjan Koolhaas, Rene van Maris (penningmeester), John van Houten.
Niet op de foto: Kees van Wees, Martijn Burgers, Dirk van der Stelt, Gert van Groningen.

De ereleden

Dhr. G. van Groningen
Dhr. Th. Verbeek